Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Wat leuk dat u even kijkt naar deze pagina. Sinds augustus 2009 werk ik als directeur op deze school en ik ben heel trots en blij met de wijze waarop we werken en waar we mee bezig zijn. Uiteraard zijn er in de afgelopen jaren dingen anders gegaan dan had gemoeten. Daar heb ik in ieder geval veel van geleerd! Werken in het onderwijs is echt elke dag anders en je moet blijven leren. Het is heel inspirerend om dat samen te doen. Ik ben ook erg blij met mijn teamleden. Stuk voor stuk professionele mensen die met passie proberen om het beste uit kinderen te halen. Ook ben ik erg blij met mijn leerlingen en mijn ouders. Samen proberen we de doelen die gehaald moeten worden te realiseren. Naast de algemene doelen die voor alle kinderen gelden met name op het gebied van taal, lezen en rekenen geven we ook ruimte aan onze kinderen om andere 'talenten' aan te boren. Veel kinderen kunnen goed omgaan met die vrijheid anderen hebben onze hulp daarbij nodig. We proberen te ondersteunen waar dat nodig is en ruimte te geven waar dat kan.

De visie is erg inspirerend, met name het gedachtegoed van Stephen Covey geeft veel inspiratie en mogelijkheden. Ik vind het belangrijk dat kinderen gestimuleerd worden om eigen keuzes te maken en ze ook mede verantwoordelijk te maken voor de eigen ontwikkeling. Ik denk dat kinderen heel goed weten wat ze willen leren, wat ze kunnen en wat niet. Kinderen moeten leren omgaan met de tijd, leren doelen te stellen en te leren om proactief gedrag te ontwikkelen. Ook kunnen ze vaardigheden leren in persoonlijk leiderschap en op het ontwikkelen van effectieve relaties met anderen. Een coach kan een belangrijke rol spelen om talenten te herkennen en te stimuleren.

Het aanbod is een geweldige uitdaging. Door een gevarieerd aanbod gaan we proberen kinderen te verleiden tot leren. Lezen neemt daarbij een belangrijke plaats in. Als je goed kunt lezen gaat er een wereld voor je open. Die wereld heb je nodig om jezelf te ontwikkelen en verder te komen. De combinatie met ateliers op interesse en talent bieden heel veel mogelijkheden en kansen. Ook het feit dat filosofie en Engels worden aangeboden past helemaal in het tijdsbeeld van nu. Daarnaast zal de inzet van ICT een belangrijke peiler zijn voor de ontwikkeling van het kind.

De school is gesticht op interconfessionele gronden. Ik denk dat het een goede ontwikkeling is om juist op dit vlak de krachten te bundelen en dat met verve uit te dragen. Juist in deze tijd, waarbij normen en waarden niet meer zo vanzelfsprekend zijn, is het belangrijk om een voorbeeld te zijn in gedrag en houding. Ik vind een interconfessionele identiteit en levenshouding erg belangrijk. Deze houding komt de hele dag tot uiting in de omgangsvormen met het team, de ouders en de kinderen. Ik vind het erg belangrijk dat kinderen waarden zoals respect, verdraagzaamheid, vertrouwen en zorgzaamheid meekrijgen, zowel binnen als buiten de school.


Sinds het schooljaar 2012-2013 combineer ik mijn werkzaamheden met directietaken op basisschool de IJsvogel in de wijk Rietlanden. De scholen liggen relatief dicht bij elkaar en dat is goed te combineren. Het is erg boeiend om met verschillende teams te werken. Elke school heeft zijn eigen cultuur en speerpunten. Voor een directeur erg interessant.

Naast mijn werk vind ik het erg leuk om met mijn man naar een goede film te kijken, kolonisten van Catan (bordspel) te spelen met vrienden, te winkelen, te wandelen, te lezen en te tuinieren. We zijn de trotse ouders van twee prachtige dochters. De oudste woont in Amsterdam en de jongste in Groningen. Best ver weg. Gelukkig komen ze regelmatig een weekend thuis logeren en ook wij vinden het leuk om ze op te zoeken in de plaats waar ze wonen.


Hartelijke groeten, Bertie Vink