Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Bewegingsonderwijs peuters

In samenwerking met de voorschool is er nu een aanbod gecreëerd voor de peuters op het gebied van bewegingsonderwijs. De bedoeling is om de peuters vanaf 2,5 jaar kennis te laten maken met bewegingsonderwijs. Kennis te laten maken met het bewegen te midden van anderen. Het aanbod is in deze fase vooral gericht op plezier. Kinderen moeten plezier krijgen in het bewegen. Naast plezier zal er uiteraard veel aandacht zijn op gericht bewegen. Zo zorgen wij ervoor dat er een vloeiende aansluiting ontstaat van voorschool naar basisschool Het Talent.


Bewegingsonderwijs kleuters

Het aanbod sluit direct aan op het aanbod van de peuters. De start van bewegingsonderwijs binnen het bo is wellicht de belangrijkste fase. De belangrijkste fase van bewegingsonderwijs is na onze mening de kleuterfase. De fase waarin het kind zich realiseert dat het samen met anderen aan het bewegen is. Kinderen in deze fase zijn nog sterk te beïnvloeden op hun bewegingsgedrag. Hierdoor kan er een goede basis worden gelegd die niet alleen belangrijk is voor de basisschoolperiode maar ook voor daarna. De kinderen moeten vertrouwen krijgen in hun lichaam. Vertrouwen krijgen in de omgeving. Daarin speelt het beleven van plezier een belangrijke rol.

Bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8

Door een goede basis, die kinderen ontwikkeld hebben in de peuter en kleuter fase, zal de focus langzaam verschuiven van plezier naar gericht bewegen. Gaandeweg zal het aanbod steeds beter aansluiten op de bewegingscultuur buiten school. Denk hierbij aan de huidige sportcultuur. Daarnaast blijft ons doel dat het kind zich ontwikkelt op het gebied van bewegen te midden van anderen. Samen bewegingsproblemen oplossen, samen tot succeservaringen komen, samen bewegen.

Tutorgym

In de laatste fase van de basisschool zal er naast bewegingsonderwijs ruimte gecreëerd worden voor tutorgym. Dit is een nieuw onderdeel dat goed past binnen de ontwikkeling van het kind op het gebied van bewegen te midden van anderen. Leerlingen van groep 7 en 8 helpen mee met het organiseren en begeleiden van de kleuterlessen. Dit alles sluit goed aan op de 7 gewoontes van Covey. Dit is een goed fundament dat tijdens de tutorgym tot zijn recht komt. Zo hebben wij een rode draad lopen die vanaf de peuters begint. Tijdens het verloop van bewegingsonderwijs proberen wij samen ons doel te bereiken. Ervoor te zorgen dat we samen bewegen naar een gezonde toekomst. Of je nu uitstroomt naar een sportvereniging of bewust bent van gezond leven en bewegen. Een gezond lichaam is de basis van alles!