Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en visie


School en in het bijzonder Het Talent is een oefenplaats voor het leven en voor de samenleving waarbij we streven naar vrede, gezondheid, geluk en duurzaamheid. We zouden het erg fijn vinden als onze leerlingen de wereld mooier achterlaten dan ze hem hebben aangetroffen. We willen onze leerlingen helpen om daarin het verschil te maken!
Op het Talent werken we veel aan persoonlijk leiderschap waarbij we gebruik maken van het gedachtegoed van Stephen Covey die verschillende boeken heeft geschreven over leiderschap. Op school noemen we dat 'The Leader in Me'. Ons doel is om onze leerlingen een ruime bagage mee te geven aan zelfleiderschapsvaardigheden die zij kunnen toepassen in het voortgezet onderwijs en de rest van hun leven. Leiderschap betekent in deze context dus niet dat je leiding gaat geven aan anderen maar dat je zelf verantwoordelijkheid neemt over je eigen leven.


Vanuit onze christelijke identiteit willen we kinderen normen en waarden meegeven naast persoonlijk leiderschap waarmee ze zich staande kunnen houden in onze snel veranderende maatschappij.

Kinderen leven in een drukke en ingewikkelde maatschappij. Om in zo’n wereld goed te kunnen functioneren, hebben kinderen veel vaardigheden nodig. Het gaat dan om goed kunnen lezen, schrijven en rekenen, maar ook weten hoe de wereld in elkaar steekt, kunnen samenwerken, rekening houden met anderen, zelfstandig kunnen werken, voor je mening uit durven komen en het woord voeren. Op het Talent integreren we persoonlijk leiderschap, cognitieve doelen en thematisch werken in alle groepen. Zo kunnen kinderen zich op veel gebieden ontwikkelen.

We bereiden kinderen voor op hun toekomst. In de wet Primair Onderwijs artikel 8 staat welke vakken de kinderen moeten leren. Bij elk vak zijn kerndoelen en referentiekaders aangegeven. Het geeft aan wat kinderen gedurende hun basisschooltijd moeten leren.
Elke school in Nederland moet hieraan voldoen. Door onze manier van werken voldoen wij hier ruimschoots aan. De leerkracht zorgt ervoor dat alle leerstof wordt behandeld.

De overheid richt haar speerpunten op taal, lezen en rekenen. Wij onderstrepen dit belang en stimuleren kinderen te presteren. Het is een onderdeel van onze missie. We vullen het aan met onze doelstellingen als sterk toekomstgerichte school en onze pedagogische
doelstellingen, want opvoeden en onderwijs kun je niet los van elkaar zien, ze gaan hand in hand.