Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en visie

CB Het Talent is een innovatieve basisschool in de Delftlanden, een wijk in opbouw.
Kinderen vanaf 4 jaar voelen zich welkom en thuis op onze school. Op een speelse en ontdekkende manier werken we aan kennis, persoonlijke groei en persoonlijk leiderschap. Het Talent is een
zogenaamde ‘The Leader in Me’ school. The Leader in Me is een pedagogische leerlijn, gericht op het aanleren en inoefenen van 7 gewoonten, die kinderen helpen om in hun verdere leven effectief te zijn als individu en in de omgang met anderen. We werken doelgericht aan geluk en plezier van kinderen. Iedereen die onze christelijke identiteit en normen en waarden respecteert is welkom op onze school, ongeacht zijn of haar sociale, culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. 

 

Het Talent: ‘Laat zien hoe mooi je bent.’


Onze school richt zich in eerste instantie op het aanleren van rekenen, taal en lezen, waarbij ieder kind wordt uitgedaagd op zijn/haar niveau.

Ons onderwijs wordt zoveel mogelijk ingericht vanuit thema’s, die passen bij de belevingswereld van de kinderen en een beroep doen op toepassing van de 7 gewoonten: Onze school is excellent op het gebied van persoonlijk leiderschap. Dat houdt in dat we het gedachtengoed van Stephen Covey op het hoogste niveau weten uit te dragen en over te dragen.
Leiderschap is het goede doen, zonder toezicht.

Wij leren onze leerlingen verantwoordelijk te zijn voor de eigen keuzes en de consequenties daarvan: persoonlijk leiderschap! De school als oefenplaats.

In ons onderwijs hanteren we aansprekende en praktische leer- en werkvormen (atelier-onderwijs) die gericht zijn op het bevorderen van creativiteit, ICT-vaardigheid, techniek, media, samenwerken, flexibiliteit en oplossingsgerichtheid.

Ons onderwijs is doelgericht en op maat. De leerlijnen zijn uitgewerkt in heldere doelen in kindertaal. Leerlingen op Het Talent zijn waar mogelijk eigenaar van hun leerproces.