Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Onze school en werken met digitale middelen.

We leven in tijden van grote veranderingen in onze wereld. Die veranderingen gaan ook onze leerlingen niet voorbij. Van jongs af aan raken kinderen vertrouwd met toenemende digitalisering, die gaat zorgen voor een samenleving die we ons deels nog niet voor kunnen stellen. Informatie is ‘vloeibaar’ geworden en steeds gemakkelijker beschikbaar. Allerhande apparatuur doet zijn intrede in ons leven.

Binnen onze school zijn we ons bewust van deze ontwikkeling, en het effect daarvan op wat we onze leerlingen mee moeten geven. Daarom is digitalisering ook in ons onderwijs in toenemende mate aanwezig.
Wij gebruiken software van diverse uitgevers bij het inhoud geven aan ons onderwijs. We kiezen er ook bewust voor die software te gebruiken, vanuit de overtuiging dat we leerlingen daarmee verder kunnen brengen.

Daarnaast hebben we ook de keuze gemaakt voor gemakkelijk toegankelijke apparatuur, namelijk voor de groepen 1, 2 en 3 iPads en voor de leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 Chromebooks. Om van deze apparatuur gebruik te kunnen maken worden voor de leerlingen accounts aangemaakt: voor ipads een Apple-ID, voor Chromebooks een G-Suite-account. Zo kunnen zij onder een eigen account veilig werken op een moderne en veilige manier.

Ons uitgangspunt bij de keuze van hard- en software is per definitie:
• zijn de leerlingen goed beschermd,
• wisselen we niet meer uit dan strikt noodzakelijk,
• hebben we daarvoor goede overeenkomsten?

Privacy zal immers in de komende jaren steeds belangrijker zijn.
Daarom werken we waar mogelijk ook aan anonimisering van leerlinggegevens voor externe leveranciers.
U kunt op onze website de Viviani-privacyverklaring vinden en kunt u lezen van welke software we gebruik maken.