Home
Menu
Zoek
Zoeken AnnulerenVeel mensen kennen Stephen Covey van het bekroonde leiderschapsboek 'The 7 habits of highly effective people’. De kern van het boek is dat effectieve mensen een zevental gewoontes hebben die de basis zijn voor hun succes en dat iedereen deze gewoonten bij zichzelf (verder) kan ontwikkelen. 

Dit gedachtengoed bleek zo universeel, dat het verder is uitgewerkt voor kinderen, tieners en gezinnen. En zo ontstond 'The Leader in Me', een pedagogische leerlijn voor basisscholen die kinderen op een speelse manier 7 gewoonten aanleert gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen.  

Hoe 7 gewoonten zorgen voor (persoonlijk) leiderschap
Het leiderschap van Covey gaat vooral over zelf-leiderschap. Kinderen leren wat hun aandeel in de dingen is en durven verantwoordelijkheid te nemen. Het gaat erom leerlingen belangrijke gewoonten mee te geven die hen helpen zichzelf te ontwikkelen en waar ze de rest van hun leven profijt van hebben.

Het werkt van binnen naar buiten, en dat maakt dit proces zo bijzonder. Niet vanuit 'het kunnen', maar juist vanuit 'het zelf willen'. The Leader in Me is om minstens 5 redenen uniek:

1. Van binnen naar buiten

Eerst werken aan jezelf, eerst kijken naar jezelf, naar jouw keuzes, jouw verantwoordelijkheden, jouw doelgerichtheid en jouw integriteit en dan pas naar de ander en naar jouw relaties met anderen.

2. Geen lesboek maar voorbeeldgedrag

Modelling van de leerkracht staat centraal. Zij zijn degenen die de 7 gewoonten door de dag heen herkennen en tot leven brengen. Het leven zelf maakt de lessen. “Kijk, wat ik daar zie en hoor, is een mooi voorbeeld van gewoonte 5 ‘Eerst begrijpen, dan begrepen worden!’. Jan, wil jij voor de klas eens komen vertellen hoe jullie zojuist jullie meningsverschil hebben uitgepraat?”

3. Een gemeenschappelijke, compacte taal

De 7 gewoonten bieden een gemeenschappelijke taal als houvast voor de hele pedagogische én didactische aanpak. Voor iedereen die betrokken is: leerlingen, leerkrachten, schoolleiding, de conciërge, ouders.....

4. Een proces binnen de praktijk van alledag

Geen programma en ook geen methode, maar een proces binnen de aanpak van alledag. Het is vooral anders kijken naar wat we doen zodat leerlingen maximaal kunnen oefenen in persoonlijk leiderschap.

5. Het werkt!

Kinderen leren van binnenuit: niet omdat het zo moet, maar omdat het in hen is gezaaid en tot bloei gekomen. Docenten groeien als mens en professional. Ouders krijgen een nieuwe boost voor hun opvoeding want ook thuis zijn de 7 gewoonten toepasbaar.