Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Verkeer

Het Talent vindt verkeerseducatie belangrijk; daarom nemen we actief deel aan het initiatief van de Provincie Drenthe en hebben we het Drents Verkeers Label in 2011 gehaald. Dit label is een kwaliteitskeurmerk waarmee we als school laten zien dat we op een structurele manier aandacht en tijd besteden aan verkeer. Elke drie jaar vindt er een accreditatie plaats, waarbij we opnieuw mogen bewijzen dat we structureel werken aan verkeer. Informatie over dit label kunt u vinden op: http://www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren/onderwijs/dvl

Kinderen en deelname aan het verkeer gaan helaas niet automatisch samen. Kinderen vragen begeleiding, instructie én het goede voorbeeld van ouders en volwassenen.
Op Het Talent zetten we de methode 'Wegwijs' structureel in en schrijven we ons elk jaar in voor deelname aan praktische verkeersactiviteiten als bijvoorbeeld fiets(verlichting)controle, Streetwise en het verkeersexamen in groep 7 (theoretisch en praktisch). Ook bij het organiseren van verkeersactiviteiten kunnen we gelukkig een beroep doen op onze hulp(verkeers)ouders. Op Het Talent maken we regelmatig uitstapjes/excursies, waarbij we als groep (bovenbouw) op de fiets gaan. De leerlingen en begeleiders van onze school dragen dan altijd een veiligheidshesje (zodat ze als groep en individueel opvallen in het verkeer).

Elke Steenhuis is coördinator 'Verkeer op en rondom school' vanuit het team.
Irene Keurs ondersteunt als verkeersouderl bijv. bij praktisch verkeersonderwijs.

Met onderstaande teksten willen we informatie en tips geven die het verkeer voor kinderen - en daarmee ook voor anderen -  veiliger maken. 

In het verkeer gebeuren jaarlijks namelijk nog steeds teveel ongelukken. Ook jonge kinderen en jeugdigen zijn slachtoffer. In het verkeer heeft iedere weggebruiker een eigen rol en verantwoordelijkheid. Samen willen we slachtoffers voorkomen en met elkaar veilig op weg gaan. Naar school, naar de sportclub, naar familie en vriendjes en gewoon - voor de deur - op de stoep, in de schoolomgeving en in de woonwijk.

Klik hier voor het artikel met de titel:  kind en verkeer , oppassen geblazen.

Klik hier voor het artikel met de titel: de straat op, hét echte werk.

Klik hier voor het artikel met de titel: de stoep, en niet verder.

Klik hier voor het artikel met de titel van: speel op straat niet met je leven.

Klik hier voor het artikel met de titel: Ouders pas op! u wordt nageaapt.

Klik hier voor het artikel met de titel: duidelijke afspraak, goed gevoel.