Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Het Dreamteam

Het team bestaat uit 5 groepsleerkrachten, 2 leraarondersteuners, 1 ib'er, 1 onderwijsassistente, een vakleerkracht gymnastiek en de directeur.

U kunt op de site bij de naam van de verschillende teamleden een kort persoonlijk stukje lezen.

Onderbouw

In de groepen 0 t/m 3, werken juf Corine (leerkracht) 5 dagen en juf Joyce (leerkracht) op dinsdagmiddag en om de andere week op woensdag. Juf Dineke (leraarondersteuner) werkt op maandag t/m vrijdag. Ons uitgangspunt in de onderbouw is dat alle leerlingen leren door zelf te ontdekken in de ateliers, in een uitdagende leeromgeving. Alleen of met elkaar.  Vanaf groep 1 worden de instructies, gegeven door de leerkracht, opgebouwd. Dit gebeurt spelenderwijs en in de kring, met name op het gebied van taal, woordenschat en rekenen. In groep 2 vinden er al meer instructiemomenten plaats gedurende de week en vanaf groep 3 meerdere keren per dag, langere periodes achter elkaar.
De leraarondersteuner is bij de groep die op dat moment geen instructie krijgt, bijvoorbeeld tijdens zelfstandig werkmomenten, de begeleiding van de ateliers, het buiten spelen of ontwikkelingsspellen uit de kasten. Ook geeft zij verkeersles aan groep 1, 2 en 3. 

Middenbouwers

In  de groepen 4 en 5 geven juf Gerlinde (leerkracht, werkdagen; maandag en dinsdag) en juf Annemiek (leerkracht, werkdagen; woensdag, donderdag en vrijdag) de lessen aan de groepen 4 en 5. In deze groepen zitten in totaal 27 leerlingen. Naast Annemiek en Gerlinde werkt juf Denise elke morgen van 9 tot 12 voor deze groepen zodat ze regelmatig in kleinere groepen kunnen werken.

Bovenbouw

Juf Jette (leerkracht, 5 dagen) werkt samen met juf Elke (leraarondersteuner, 4 dagen) in de combinatie 6, 7 en 8. In deze groepen zitten samen 31 leerlingen.

Nog meer....

Meester Kjeld geeft aan alle groepen gymnastieklessen. De groepen 1, 2 en 3 krijgen gymles in onze speelzaal. De groepen 4 t/m 8 gaan met de bus naar de sporthal in Nieuw-Amsterdam.

 

Met elkaar werken we aan het concept en ontwikkelen we het curriculum. Vorig jaar hebben we onze doelenmap uitgewerkt voor taal, lezen en rekenen. Door met deze doelenmap te werken kunnen we met onze leerlingen bespreken waar we aan werken en waar de kinderen aan moeten werken. We hebben ook een speciale checklist gemaakt om inzicht te krijgen in hoeverre kinderen inhoud kunnen geven aan de 7 eigenschappen van persoonlijk leiderschap. De doelenmap en checklist gebruiken we om met de kinderen en ouders de voortgang te bespreken. Vanaf groep 1 zijn de leerlingen aanwezig bij de bespreking van de doelenmap en de checklist, samen met de ouders.  

Met elkaar willen we goed onderwijs geven en kinderen verleiden tot leren. Op het Talent willen we er voor zorgen dat kinderen kunnen leren, genieten en zich kunnen verwonderen.