Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Het Dreamteam

Het team bestaat uit 6 groepsleerkrachten, 2 leraarondersteuners, 1 ib'er, 1 onderwijsassistente, een vakleerkracht gymnastiek en de directeur.

U kunt op de site bij de naam van de verschillende teamleden een kort persoonlijk stukje lezen.

Groep 1/2

Ons uitgangspunt in de onderbouw is dat alle leerlingen leren door zelf te ontdekken in de ateliers, in een uitdagende leeromgeving. Alleen of met elkaar.  Vanaf groep 1 worden de instructies, gegeven door de leerkracht, opgebouwd. Dit gebeurt spelenderwijs en in de kring, met name op het gebied van taal, woordenschat en rekenen. In groep 2 vinden er al meer instructiemomenten plaats gedurende de week.

Groep 3/4

In groep 3/4 vinden de instructies voor rekenen, aanvankelijk lezen/taal en spelling voornamelijk in de ochtend plaats. In het klaslokaal geeft de groepsleerkracht de instructielessen en worden nieuwe leerdoelen aangeboden. Bij de leerkrachtondersteuner op het leerplein kunnen de leerlingen van groep 3/4 zelfstandig werken aan de opdrachten.  Er wordt nog zo veel mogelijk spelenderwijs gewerkt, vooral in de middagen. De kinderen werken dan aan creatieve vakken, er is tijd voor bewegend en spelenderwijs leren en tijd om de wereld om hen heen te ontdekken in de ateliers. Ook wordt er verkeer en Engels aangeboden. 

Groep 5/6

Groep 7/8

 

Nog meer....

Meester Kjeld geeft aan alle groepen gymnastieklessen. De groepen 1 en 2 krijgen gymles in onze speelzaal. De groepen 3 t/m 8 gaan met de bus naar de sporthal in Nieuw-Amsterdam.

 

Met elkaar werken we aan het concept en ontwikkelen we het curriculum. Vorig jaar hebben we onze doelenmap uitgewerkt voor taal, lezen en rekenen. Door met deze doelenmap te werken kunnen we met onze leerlingen bespreken waar we aan werken en waar de kinderen aan moeten werken. We hebben ook een speciale checklist gemaakt om inzicht te krijgen in hoeverre kinderen inhoud kunnen geven aan de 7 eigenschappen van persoonlijk leiderschap. De doelenmap en checklist gebruiken we om met de kinderen en ouders de voortgang te bespreken. Vanaf groep 1 zijn de leerlingen aanwezig bij de bespreking van de doelenmap en de checklist, samen met de ouders.  

Met elkaar willen we goed onderwijs geven en kinderen verleiden tot leren. Op het Talent willen we er voor zorgen dat kinderen kunnen leren, genieten en zich kunnen verwonderen.