Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderwijsaanbod


Voor onze leerlingen met al hun talenten willen we graag:

  • onderwijs geven in een veilige leer- en leefomgeving
  • gedifferentieerd werken naar mogelijkheid en wens
  • onze kinderen zelfstandiger maken
  • onze kinderen leren wat samenwerken is
  • onze kinderen leren wat persoonlijk leiderschap is
  • de ontwikkeling van onze kinderen ‘blijvend’ volgen om vroegtijdig te kunnen signaleren
  • goede zorg op maat bieden
  • de ouders en kinderen begeleiden bij een passende keuze van het voortgezet onderwijs
  • bij de kinderen een actieve deelname aan en betrokkenheid bij de samenleving bevorderen door op een open en eerlijke manier met elkaar te communiceren en deel te nemen aan verschillende maatschappelijke initiatieven, zoals de Schoenendoosactie en het sponsoren van een school in Gambia