Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Voor het eerst naar Het Talent

Bent u op zoek naar een goede school voor uw kind en heeft u interesse om eens te komen kijken op het Talent?. De directeur maakt graag tijd voor een gesprek en een rondleiding. U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 0591-632273. Op onze site kunt u veel informatie vinden over de school en wat de school te bieden heeft. Voor het gesprek en de rondleiding nemen we ongeveer een uur de tijd. Tijdens het gesprek komen de christelijke identiteit, de onderwijskundige identiteit, de zorg en grenzen aan de zorg aan de orde. 

Het Talent richt zich op het onderwijs aan kinderen in de leeftijdsgroep van 4-12 jaar. 
We gaan ervan uit, dat 4 jarige kinderen zindelijk op school komen, tenzij er een medische reden is; als dat het geval is, verwachten we dat ouders hier (voorafgaand aan het eerste schoolbezoek) met ons in overleg gaan.

Inschrijven en aanmelden.
In principe wordt een aangemelde leerling op onze school toegelaten. Als ouders hun kind(eren) inschrijven, gaan we er vanuit dat ze de uitgangspunten, doelstellingen, afspraken en de christelijke en onderwijskundige identiteit van de school respecteren.
De school bepaalt in welke groep een kind wordt geplaatst. Binnen Viviani gaan we uit van passend onderwijs. Wanneer we een bij CB Het Talent aangemelde leerling geen passend onderwijs kunnen bieden, helpen we bij het zoeken naar een goede oplossing binnen de andere scholen van Viviani.

Wanneer ouders hun schoolgaande kind op onze school willen plaatsen -anders dan door een verhuizing- bepreken we dit eerst met het team om te kijken of de betreffende groep en leerkracht dit kind kan opnemen. Bij de school van herkomst vragen we informatie op over het kind en de eventuele zorgvraag. Als het binnen onze mogelijkheden ligt deze kinderen het onderwijs te bieden dat ze nodig hebben, zijn ook deze kinderen welkom en wordt de normale procedure verder gevolgd. Indien een kind vier jaar wordt en aangemeld wordt voor groep 1, zal er vóór inschrijving op onze school contact zijn met de voorschool of peuterspeelzaal die het kind bezocht heeft. Vervolgens vindt een ‘warme overdracht’ (gesprek) plaats waarbij ouders aanwezig zijn.  

 We kijken uit naar de kennismaking, u bent van harte welkom.