Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Verlof aanvragen


Kinderen mogen vanaf het vierde jaar naar school. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. In onderling overleg kan een ouder de school vragen om extra vrij, bijvoorbeeld als een vierjarige de hele dagen nog niet vol kan houden.

Ouders hebben de plicht om hun kind onderwijs te laten volgen. Zij dienen zich aan het vakantierooster te houden. Daar kan/mag niet van worden afgeweken.

Bij te veel gebruik of misbruik van verlof is de directie verplicht de leerplichtambtenaar te informeren. In onze jaarkalender staan alle regels over leerplicht en verlof.

Absentie

Als een kind door ziekte of een andere gewichtige reden niet op school kan komen, dan horen we dat graag telefonisch of via de mail voor 8.15 uur. Mocht er geen bericht van ouders komen, dan neemt school contact op met het gezin om na te vragen waar het kind is.

Klik hier voor het verlofformulier. U kunt dit formulier uitprinten en inleveren op school of mailen naar talent@viviani.nl. De directeur zal beoordelen of de aanvraag gehonoreerd wordt en neemt daarover contact met u op.