Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

In gesprek

 

Coachingsgesprekken

Op het Talent hebben alle leerlingen vanaf groep 4 regelmatig een individueel gesprek met de leerkracht. Tijdens dit gesprek wordt het welbevinden besproken, de doelen en alles wat het kind wil delen. Daar wordt een kort verslag van gemaakt en ouders kunnen dat lezen in het persoonlijke gedeelte van ons leerlingvolgsysteem.

Portfoliogesprekken

Twee keer per jaar vinden er portfoliogesprekken plaats. Deze gesprekken zijn samen met de leerkracht, ouders en leerling. De leerling presenteert aan de hand van zijn eigen doelenmap de voortgang aan de ouders en de leerkracht. Voor dit gesprek trekken we 15 minuten uit per leerling. Mochten er problemen zijn dan maken we uiteraard een aparte afspraak.


Promo - Het Talent & Slim Fit_1, bew from StViviani on Vimeo.