Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

MR/GMR


De medezeggenschapsraad (MR) van het Talent bestaat uit personeelsleden en ouders. Het advies- en instemmingsrecht is verdeeld tussen de personeels- en de oudergeleding. Daarnaast is er een aantal belangrijke zaken waarin de MR als geheel adviseert of kan instemmen, namelijk het zorgbeleid, bestuurlijke samenwerking en vaststelling van schoolgids en schoolplan. Wanneer het om personeelszaken gaat heeft alleen de personeelsgeleding instemmingsrecht. Wanneer het over voorzieningen voor leerlingen gaat heeft de school de instemming van de oudergeleding nodig.

Uw mening telt – neem contact op met de MR

De leden van de MR stellen het op prijs dat ze op de hoogte blijven van de mening van ouders over zaken die de school aangaan. De vergaderingen zijn openbaar en worden vermeld in de nieuwsbrief. De namen van de MR leden staan in de schoolgids. U kunt de MR bereiken via het eigen email adres mr-hettalent@viviani.nl

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarin zitten afgevaardigden van de medezeggenschap van alle scholen van de stichting Viviani. De GMR houdt zich bezig met school overstijgende zaken, zoals het beleidsplan en personeelsbeleid.

http://www.viviani.nl/Organisatie/GMR