Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Resultaten


De resultaten van ons onderwijs, de uitstroomgegevens en de context van de resultaten staan op de website Scholen op de kaart waarbij de zoekterm CB het Talent Emmen gebruikt kan worden.

Brede ontwikkeling

Onze aanpak zorgt ervoor dat kinderen zich prettig voelen en lekker met leren bezig kunnen zijn. Naast de ontwikkeling op cognitief vlak vinden we het ook van belang dat kinderen zich breder ontwikkelen. Zo bieden we bij onze thema’s verschillende activiteiten aan in de vorm van ateliers. Deze activiteiten vullen we in vanuit de gedachte van Meervoudige Intelligentie. We zorgen daardoor voor veel variatie in ons aanbod zodat er voor alle leerlingen activiteiten zijn die passen bij de eigen leerstijl. Meer info over Meervoudige Intelligentie kunt u vinden op de site. Onze schoolresultaten zijn goed en voldoen aan elke in Nederland gestelde norm.

Contact met ouders

We nodigen ouders regelmatig uit om mee te helpen, voor portfoliogesprekken en om aanwezig te zijn bij de afsluitingen van de thema’s. We organiseren trainingsavonden voor ouders waarbij we persoonlijk leiderschap en de wijze waarop we dat inzetten op school centraal stellen. We hechten grote waarde aan de ouderbetrokkenheid. Elk schooljaar organiseren we avonden om ouders een beeld te geven van onze manier van werken.

Portfoliogesprekken

Wij houden ouders goed op de hoogte van het welbevinden van hun kinderen en de resultaten. Naast de informele momenten en vieringen stellen we de ouders twee keer per jaar in de gelegenheid om samen met hun kind een kwartier met de leerkracht in gesprek te gaan. Op die manier kan de leerling vertellen over de eigen ontwikkeling en de doelen die gesteld zijn.