Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Commissies


Ateliercommissie

Per thema vormt een aantal leerlingen samen de ateliercommissie. Zij denken mee over de thema’s en de ateliers die uitgevoerd worden. Daarnaast mogen ze meebeslissen of het gemaakte werk voldoet aan de criteria en of het geplaatst kan worden in het museum. In het kader van persoonlijk leiderschap kunnen leerlingen solliciteren naar deze functie.

Light House Kids Team

In het kader van persoonlijk leiderschap kunnen maximaal 5 leerlingen uit de groepen 4 t/m 8, die dat willen, gekozen worden via een verkiezing om gedurende 1 jaar zitting te nemen in het Light House Kids Team. Regelmatig vergaderen deze leerlingen, samen met de directeur, waarbij er diverse onderwerpen besproken worden. De voorzitter is een leerling uit groep 8 en de notulist is een leerling uit groep 7.

Ambassadeursnetwerk persoonlijk leiderschap

Een aantal ouders vormt samen met de directeur het ambassadeursnetwerk persoonlijk leiderschap. Een aantal keren per jaar gaan de leden met elkaar in gesprek over de wijze waarop de school werkt aan persoonlijk leiderschap.

Steunstichting

Een aantal ouders vormt samen de steunstichting en deze stichting beheert de ouderbijdrage die jaarlijks geïnd wordt.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie verricht in overleg met het team en onder verantwoordelijkheid van de directeur veel werk voor de school. Het gaat onder andere om het organiseren en begeleiden van (sport) activiteiten, het sinterklaasfeest, de paasmaaltijd en andere voorkomende activiteiten.

Verkeerscommissie

De verkeerscommissie houdt zich bezig met de veiligheid rondom school en organiseert activiteiten voor kinderen die te maken hebben met verkeer en verkeersveiligheid.