Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Methoden gebruik op CB het Talent:

Op Het Talent gebruiken we moderne en kerndoeldekkende methoden om onze leerlingen veel te leren. Naast methoden vinden we het belangrijk om met onze kinderen te werken aan zeven goede gewoonten. Deze gewoonten zijn op een rij gezet door Stephan Covey, hij beschrijft 7 gewoonten om gelukkiger en succesvol in het leven te staan. Dit kun je bereiken door te leven vanuit je principes. We leren onze kinderen om doelen te stellen, samen te werken en plannen te maken. We leren hen om beter met de tijd om te gaan, proactief te zijn en om persoonlijk leiderschap  te ontwikkelen. Voor meer informatie verwijzen we naar de link ' leader in me', ' leiderschapsdag' , 'boom van de 7 gewoonten'  en 'trainingsavond voor ouders'.

De onderbouw heeft hoeken die ingericht zijn vanuit de gedachte van Meervoudige Intelligentie. De bovenbouw werkt in de ateliers die we inzetten tijdens de ‘Alles in 1’ weken, ook vanuit dezelfde filosofie.  We vinden het belangrijk dat kinderen mogen kiezen. Binnen het aanbod van de hoeken en de ateliers zijn er een paar verplichte opdrachten maar er blijft genoeg ruimte over voor kinderen om eigen keuzes te maken. Voor meer informatie kunt u kijken op de link ‘Meervoudige Intelligentie’ .

Om onze identiteit vorm te geven maken we gebruik van Trefwoord. Trefwoord brengt met behulp van leefthema’s twee werkelijkheden bij elkaar: de belevingswereld van het kind - in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving - en de wereld van de bijbel. In dit treffen van twee werelden leert het kind in dubbel opzicht. De eigen levenservaringen dragen er toe bij de bijbelverhalen beter te begrijpen. Omgekeerd biedt de bijbel een andere blik op de dagelijkse werkelijkheid. Het is een ontmoeting waaraan kinderen vooral ook van elkaar leren. Op www.sgonet.nl kunt u meer over deze methode lezen

Voor taal, begrijpend lezen en alle wereld oriënterende vakken geven we les met behulp van de methode ‘Alles in 1’ .  Door dit thematische aanbod worden kinderen ondergedompeld in een onderwerp en leren zo heel veel over een thema. Bij elk thema bedenken we veel opdrachten waar kinderen tijdens de atelier middagen een keus uit kunnen maken. 

 

WizWijs is onze methode voor rekenen in de groepen 3 en 6 t/m 8. Wizwijs combineert praktisch en creatief rekenen met wiskundige kennis en vaardigheden. Alle illustraties, kleurgebruik en opdrachten die Wizwijs hiervoor gebruikt zijn 100% functioneel. Er wordt veel geoefend, goed geautomatiseerd en er is extra aandacht voor taalzwakke kinderen, zorgkinderen en de betere rekenaars. Wilt u meer weten over deze methode dan kunt u kijken op de site www.wizwijs.nl

 

Met de kleuters maken we gebruik van eigen thema's. Bij elk thema bedenken we waardevolle activiteiten die we onze leerlingen aanbieden.

 

In groep 3 werken we sinds het schooljaar 2017-2018 met de nieuwe methode Lijn 3. Meer informatie over deze methode kunt u vinden op  www.malmberg.nl. Voor groep 4 werken we met de methode Taal in Beeld en Spelling in Beeld. Deze methode sluit goed aan met het voorgezet technisch na groep 3. Wekelijks staan er 2 spellinglessen en vier taallessen op het programma. Op www.taalinbeeld.nl en www.spellinginbeeld.nl kunt u hier meer over lezen.

 

Vanaf groep 4 werken we na de herfstvakantie met Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen. Deze methode gebruikt actuele teksten en onderwerpen om het begrijpend lezen aan te leren. In groep 5 tm 8 werken we alleen tijdens de Alles Apart weken met deze methode, tijdens de projectweken werken de kinderen al dagelijks met allerlei projectgebonden teksten voor begrijpend lezen.

 

In de groepen 4 t/m 8 gaan we met ingang van het schooljaar 2017-2018 werken met Snappet. Snappet heeft adaptieve software die in staat is om aan te sluiten bij het niveau van elke leerling. Na de instructie kunnen leerlingen aan de slag op een device en opdrachten maken die passend zijn. Deze groepen werken voor taal en spelling allemaal met Snappet. Voor rekenen alleen de leerlingen in de groepen 4 en 5.

 

Engels geven we al vanaf groep 1. In onze internationaal georiënteerde maatschappij is goede kennis van het Engels van steeds groter belang, Ook jonge kinderen komen steeds vaker en vroeger in aanraking met het Engels. Jonge kinderen hebben het vermogen om spelenderwijs meerdere talen te leren. 

 

Voor Verkeer maken we gebruik van de methode Wegwijs. Hoe maak je kinderen bewust van hun eigen gedrag en dat van anderen in het verkeer? Vooral door hun eigen omgeving centraal te stellen. En precies dat doet de verkeersmethode Wegwijs voor groep 1 t/m 8 op de basisschool. Wegwijs koppelt de verkeerstheorie aan de dagelijkse situaties van kinderen op straat. Dat herkennen ze. Met Wegwijs zitten kinderen midden in het verkeer! Meer weten? Kijk dan op de site www.wegwijs-malmberg.nl