Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ontwikkelingen


Altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

Onderwijs is voortdurend in beweging en er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen. Daarom is het belangrijk om oog te hebben voor verbetertrajecten en ontwikkelpunten. Nascholing van teamleden hoort daar ook bij.

Ontwikkelingen schooljaar 2022/2023

Op het Talent hebben we als team afspraken gemaakt waar we ons het komende schooljaar op gaan richten. We hebben onderstaande doelen afgesproken:

  • Portfoliomappen kritisch bekijken. We willen een duidelijk indeling passend bij ons concept The Leader in Me. Een mooie doorgaande lijn in uiterlijk en indeling bij alle groepen.
  • We willen een leerlingvolgsysteem die past bij onze manier van werken. Dit schooljaar gaan we gericht kijken welk systeem het best passend is.
  • In 2019- 2020 hebben we The Milestone Status behaald. De status waarmee we een Leader in Me school zijn geworden en daarmee voldoen aan de kwaliteitseisen. Het CPS is de organisatie met de licentie voor de accreditatie van Leader in Me scholen in Nederland. Leader in Me is een Amerikaans concept ontwikkeld door de Franklin Covey onderwijs groep. Het concept is gericht op het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap vanuit de 7 gewoonten. Daar besteden we op het Talent veel aandacht aan in alle groepen. Deze status willen we behouden en daar zetten we ons flink voor in. In 2023 - 2024 willen we een nieuw "lighthouse" milestone certificaat hebben als school.